Oferta tygodnia

Stanowisko: Pracownik magazynowy

 

Stawka po okresie wdrożenia: 

-15,00 zł netto/h

 

Stawka w okresie wdrożenia (max 4 tyg): 

- dla osób do 26 roku życia pod pewnymi warunkami20,50 zł netto/godz.

- dla osób do 26 roku życia z "ulgą dla młodych": 17,10 zł netto/godz.

- dla osób powyżej 26 roku życia: 14,30 zł netto/godz.

 

Podczas zatrudnienia gwarantujemy Ci opiekę koordynatora mówiącego w Twoim języku,  zakwaterowanie i dowóz do pracy, a dodatkowo

podczas odbywania kwarantanny bezpłatne zakwaterowanie, dojazd  oraz dowóz żywności na miejsce kwarantanny.

 

Miejsca pracy: Płońsk, Pińczów

 

System pracy: 2-zmianowy system pracy, do 12 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu. Dzienne oraz nocne zmiany, 1 lub 2 przerwy w ciągu dnia.

 

Obowiązki: kompletowanie towaru według zamówienia. Obsługa wózków jezdniowych unoszących i/lub podnośnikowych, skanerów, terminali.

 

Zapewniamy:

 • bezpłatne uzyskanie uprawnień na obsługę wózków jezdniowych (pod warunkiem przepracowania okresu umowy),

 • bezpłatne szkolenie na operatora wysokiego składu, koszt egzaminu UDT pokrywa w 50% pracodawca,

 • bezpłatny posiłek w ciągu dnia przy pracy w chłodni,

 • dojazd do pracy firmowym minibusem – koszt 50 zł miesięcznie,

 • bezpłatna pomoc w założeniu konta bankowego,

 • dodatkowa gratyfikacja w postaci karty MultiSport,

 • możliwość uzyskania zaliczki na poczet wynagrodzenia,

 • premia za jakość pracy i wydajność,

 • premia za przepracowany okres zgodnie z zawartą umową,

 • opieka koordynatora w Twoim języku,

 • legalne zatrudnienie,

 • terminowo wypłacane wynagrodzenie do 20-go każdego miesiąca na konto pracownika,

 • stabilną pracę z możliwością awansu,

 • mieszkanie za 400 złotych miesięcznie (pobierane z wynagrodzenia)

 • możliwość wyrobienia zezwolenia na pracę,

 • przygotowanie dokumentów do uzyskania karty pobytu

 • brak możliwości zatrudnienia par.

 

Wymagania:

 • chęć do pracy i zarabiania,

 • uprawnienia na obsługę wózków jezdniowych unoszących i/lub podnośnikowych,

 • zaświadczenie psychotechniczne – 65 zł (możliwość uzyskania zaliczki na ten cel)

 • badanie Sanepid (ok. 80-100 zł)

 

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,

 • rozumienie j.polskiego,

 • prawo jazdy kat.B

 

Nr certyfikatu Agencji Pracy 5703

Nr certyfikatu Agencji Pracy 20388

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Personnel International BPO Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 52a w Gliwicach

 Do aplikacji prosimy obowiązkowo  załączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej rekrutacji (zgodnie z  Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."

Jednocześnie informujemy o możliwości dobrowolnego zamieszczenia poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Zgoda jest dobrowolna ale obowiązkowa w przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”

Ponadto, informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

 

 

 

Посада: працівник складу

 

Ставка

Після періоду навчання

- 15,00 злотих нетто/год.

 Для інформації: на цьому проекті ви можете заробляти до 6500 злотих нетто на місяць.

 

Протягом періоду навчання (максимум 4 тижні)

- для осіб до 26 років за певних умов20,10 злотих нетто/год.

- для осіб до 26 років:  17,10 злотих нетто/год.

- для осіб старше 26 років: 14,30 злотих нетто /год.

 

 

Під час працевлаштування ми гарантуємо Вам турботу координатора, який розмовляє вашою мовою, проживання та транспорт до роботи, і додатково під час карантину, безкоштовне проживання, транспорт та доставки їжі до місця карантину.

 

Місце роботи: Płońsk, Pinczów

 

Графік роботи: 2 змінний,до 12 робочих годин 5 днів на тиждень. Денні та нічні зміни. 1-2 перерви в залежності від тривалості зміни.

 

Робочі обов'язки: комплектація товарів відповідно до замовлення. Вантажно-розвантажувальні роботи і / або обслуговування складського сканера, терміналу.

 

Гарантуємо:

 • Безкоштовне отримання дозволу на управління вилковим навантажувачем (за умови роботи до кінця договору)

 • безкоштовний сертифікований курс навчання на «Оператора вилочного навантажувача на високий склад», роботодавець покриває 50% вартості іспиту UDT

довезення до роботи мікроавтобусом- 50 злотих щомісячно

• • безкоштовну допомогу в оформленні банківського рахунку в Польщі

додаткові бонуси у вигляді отримання карти MultiSport безкоштовно

можливість отримання авансу в рахунок зарплати

бонуси за якісну роботу і продуктивність

премії за відпрацьований період згідно договору

опіку досвідченого координатора, який розмовляє Вашою мовою

легальне працевлаштування

своєчасно виплачену зарплату на банківський рахунок працівника до 20 числа кожного місяця

стабільну роботу з можливістю карєрного росту

надання житла за 400 злотих / місяць (вираховується із зарплати)

можливість отримання Воєвудського дозволу на роботу,

підготовка документів для отримання карти побиту

відсутність можливості працевлаштування пар

.

Вимоги:

 • бажання працювати та заробляти;

 • дозвіл на управління вилковим навантажувачем

 • психотести- 65 злотих (можливість отримання цієї суми в якості авансу)

 • oбстеження бактеріологічної лабораторії (80-100 злотих)

 

Бажано:

 • досвід роботи на подібній посаді

 • розуміння польської мови

 • наявність водійських прав кат.В.

 

Сертифікат агентства праці: 5703

 

Должность: работник склада.

 

Ставка за первый месяц работы :

- для лиц моложе 26 лет при определенных условиях20,10 злотых нетто/час

- для лиц моложе 26 лет: 17,10злотых нетто/час

- для лиц старше 26 лет: 14,30 злотых нетто/час

Ставка после первого месяца работы:

- сдельная форма оплаты труда, основанная на производительности

Информационно: на этом проекте вы можете зарабатывать до 6500 PLN нетто в месяц

Во время вашего трудоустройства мы гарантируем вам координатора, говорящего на вашем языке, жилье и транспорт до места работы, и дополнительно бесплатное проживание, доезд  и транспортировка в карантинное учреждение во время карантина, доставка продуктов питания в место прохождения  карантина

 

Место работы: Płońsk, Pinczów.

 

График работы: 2 сменный, до 12 рабочих часов, 5 дней в неделю. Дневные и ночные смены. 1-2 перерыва в зависимости от длительности смены.

 

Рабочие обязанности: комплектация товаров в соответствии с заказом. Погрузочно-разгрузочные работы и / или обслуживание складского сканера, терминала.

 

Гарантируем:

 • Бесплатное получение разрешения на управление вилочным погрузчиком (при условии работы до конца договора)

 • бесплатный сертифицированный курс обучения на «Оператора вилочного погрузчика на высокий склад», работодатель покрывает 50% стоимости экзамена UDT

 • довоз до работы микроавтобусом- 50 злотых ежемесячно

 • бесплатную помощь в оформлении банковского счета в Польше

 • дополнительные бонусы в виде получения карты MultiSport

 • возможность получения аванса в счет зарплаты

 • бонусы за качественную работу и производительность

 • премии за отработанный период согласно договора

 • опеку опытного координатора, говорящего на Вашем языке

 • легальное трудоустройство

 • своевременно выплаченную зарплату на банковский счет работника до 20 числа каждого месяца

 • стабильную работу с возможностью карьерного роста

 • предоставление жилья за 400 злотых / месяц ( высчитывается с зарплаты)

 • возможность получения Воевудского разрешения на работу,

 • подготовка необходимых документов для получения карты побыта

 • отсутствие возможности трудоустройства для пар

 

Требования:

 • желание работать и зарабатывать;

 • разрешение на управление вилочным погрузчиком

 • психотесты 65 злотых ( возможность получения этой суммы в качестве аванса )

 • oбследование бактериологической лаборатории (80-100 злотых)

 

Приветствуется:

 • опыт работы на подобной должности

 • понимание польского языка

 • наличие водительских прав кат.В.


Сертификат агентства труда: 5703

 

Jak aplikować?

Aby przesłać swoje CV, użyj formularza rekrutacyjnego.

Infolinia rekrutacyjna:

  +48 512 44 05 06

Obecne zatrudnienie

935

Pracowników

Wieloletnia współpraca z

15

dużymi markami w branży logistycznej

Obsługa

32

lokalizacji w kraju i za granicą

Nasi klienci:

 • 1