Zastanawialiście się kiedyś co skłania Waszych pracowników do poszukiwania nowych ofert i zmiany pracy?
Są to również tak zwane „trudne pytania”, które padają podczas rozmów kwalifikacyjnych.
 
Jaka jest na nie odpowiedź? Wyróżnia się 6 najczęstszych przyczyn motywujących pracowników do zmian:
– niezadowolenie z poziomu wynagrodzenia,
– atmosfera i kultura przedsiębiorstwa,
– lokalizacja firmy i możliwość dojazdu,
– forma zatrudnienia (poszukiwanie gwarancji zatrudnienia),
– system pracy,
– możliwości awansu.
 
Jednak to właśnie: wynagrodzenie, pewność zatrudnienia i możliwości awansu okazują się być decydujące. 
 
Zmiana pracy łączy się niewątpliwie z perspektywą wyższych zarobków, często kuszące bywają również dodatkowe benefity, ale to właśnie ilość pieniędzy trafiająca do portfela ma decydujący głos.
Dlaczego tak się dzieje?
To dość proste- zdecydowana większość z nas pracuje ponieważ potrzebuje pieniędzy do życia, więc dość naturalnym będzie chęć polepszenia swojej sytuacji w tym aspekcie wraz ze zmianą pracodawcy.
 
A jak mowa o wyższym wynagrodzeniu, to okazuje się, że kolejną rzeczą dającą pracownikom zawodową pewność jest rodzaj umowy na podstawie której zostają zatrudnieni. W tym przypadku oczywiście najbardziej pożądaną formą jest umowa o pracę. W momencie, kiedy członkowie
zespołu zauważają niepokojące ruchy swoich przełożonych, reorganizację działów i redukcje, naturalnym jest iż w obawie o swoje zatrudnienie, zaczynają rozglądać się za alternatywami w kwestii zatrudnienia. 
Jednak nie tylko wysokość wynagrodzenia czy forma zatrudnienia odgrywają istotną rolę w całym procesie. Wielu pracowników przy wyborze swojego pracodawcy zwraca również uwagę na możliwości rozwoju jakie da mu firma. Nie ma jednak niczego gorszego niż poczucie, że po kilku latach pracy dochodzimy do kresu możliwości rozwoju i głową bijemy w szklany sufit. Tkwienie w takim systemie prowadzi nieuchronnie do wypalenia zawodowego, a dla żadnego pracodawcy nie będzie to intratne rozwiązanie.
 
Jeśli zatem szukałeś odpowiedzi na pytanie dlaczego w Twoim zespole jest nieustanna rotacja. Być może przyczyna leży w jednym z wyżej wymienionych powodów. Warto obiektywnie przyjrzeć się swojej organizacji, poprawić kulejące procesy, a finalnie cieszyć się ze skutecznej rekrutacji i efektywnego zespołu.