O komunikacji pisaliśmy nie raz i pewnie jeszcze wielokrotnie ten temat poruszymy. Dlaczego?
Ponieważ ma ona kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu firmy, a jej nieprawidłowy przepływ może zaburzyć jej organizację. Aby zatem procesy związane
z realizacją zadań przebiegały bez zakłóceń należy się komunikować.
 
Najczęściej spotkamy się z komunikacją:
– pionową (góra / dół)
– poziomą
– ukośną
 
Pierwsza wymieniona odnosi się do komunikacji ze zwierzchnikami i to na niej skupi się ten artykuł.
Komunikacja pionowa to nic innego jak przepływ informacji między zwierzchnikiem, a podwładnym. Dodatkowo dzielimy ją na komunikację w górę i komunikację w dół. 
 
Komunikacja pionowa w górę to najprościej tłumacząc ta między pracownikiem, a przełożonym. Skupia się ona na raportowaniu zleconych obowiązków i dla pracowników jest ona swego rodzaju codziennością. Prócz sprawozdań, pracownik swojemu przełożonemu przekazuje również swoje pomysły i prośby. Aby proces ten przebiegał sprawnie, bardzo ważnym jest przygotowanie się do niego, kluczowym okazuje się: zwięzłość wypowiedzi i skupienie na konkretach oraz precyzyjne
formułowanie próśb.
 
Komunikacja w dół czyli kontakt szef- pracownik. Na czym się głównie skupia? Przekazywaniu zadań osobom podległym, ocenianiu ich pracy, udzielaniu informacji zwrotnej, ale również motywowaniu pracowników. Skuteczność komunikacji pionowej w dół zależy w dużym stopniu od umiejętności szefa.
Słuchanie, zrozumienie oraz merytoryczne komunikowanie wniosków, to podstawa efektywności.
 
ZARZADZANIE = KOMUNIKOWANIE
 
 
„ Komunikowanie to esencja zarządzania, a zarazem podstawowy element więzi organizacyjnych”
 
Jakie korzyści przynosi dobra komunikacja?
– pomaga sprawnej i efektywnej realizacji zadań,
– ułatwia grupowe procesy podejmowania decyzji,
– udrażnia przepływ informacji,
– usprawnia codzienne działania,
– umożliwia twórcze rozwiązywanie problemów,
– odgrywa kluczową rolę w budowaniu atmosfery pracy zespołowej,
​– buduje więzi między pracownikami,
– pomaga w rozwiązywaniu konfliktów,
– wzmacnia zaufanie i lojalność.
 
Co stanie się kiedy komunikacja w firmie będzie zaburzona? Zdaniem Tadeusza Grabowskiego „ nieskuteczna, niesprawna oraz nieefektywna komunikacja menadżera w strukturach administracyjnych spowoduje, że ludzie są zdezorientowani, zażenowani, rozgoryczeni, czują się niepewnie, są zagniewani, sfrustrowani, a nawet upokorzeni.” To wszystko nieuchronnie prowadzi do niskiej jakości pracy, obniżając konkurencyjność usług.
Jaki jest zatem przepis na udaną komunikację?
Otwartość i szybkość działania – sprawne i szybkie przekazywane aktualnych danych informujących pracowników o założonych celach oraz planach i zmianach.
Dialog - to po pierwsze budowanie w pracownikach przekonania, że ich głos jest ważny i ma wpływ na wyniki wypracowane przez organizację. Z drugiej strony, to nieustanne wykorzystywanie wiedzy i potencjału pracowników wzmacniając ich motywację. I ostatnie: zaufanie to bez wątpienia podstawa każdej relacji. Dzięki niemu wyzwala się uczciwość, wiarygodność i konsekwencja w działaniu. Wymaga jednak postawienia na współpracę, otwartą komunikację i autentyczność oraz pamiętanie, że przykład idzie z góry.

Jak aplikować?

Aby przesłać swoje CV, użyj formularza rekrutacyjnego.

Infolinia rekrutacyjna:

  +48 32 441 91 50